I Jornadas de Investigación en Computación e Informática